Terminas "Verslo taisyklė"

Aš manau, lietuviškai šis terminas “Verslo taisyklė” nėra visiškai tinkamas. Žodis “verslas” naudojamas, nes tai intuityviai pirmiausiai į galvą ateinanti angliško žodžio reikšmė.

Angliškai jis yra “Business rule”. Keletas angliškų apibgėžimų:

In economics, business is the social science of managing people to organize and maintain collective productivity toward accomplishing particular creative and productive goals, usually to generate profit.
en.wikipedia.org/wiki/Business

An occupation, profession, or trade: His business is poultry farming.
business. Dictionary.com. Dictionary.com Unabridged (v 1.1). Random House, Inc. http://dictionary.reference.com/browse/business (accessed: March 18, 2008).

Šiaip, plačiąja prasme, “business” yra “veikla” arba “reikalas”. Tai yra veikla nebūtinai nešanti pelną, arba veikla = darbas, už kurį gauni pinigus. Net ir posakis “Not your business” galima suprasti ne tavo reikalas (ne tavo veikla).

Pavyzdžiui rašant specifikaciją ligoninei, kažkaip netinkama sakyti “Ligoninės verslo taisyklės”. Tikrai tinkamesnė ir neutralesnė sąvoka yra “Ligoninės veiklos taisyklės”. Tai seka iš angliško “business rules” apibrėžimo:

A rule under which an organization operates. A policy or decision that influences the process step.www.georgetown.edu/uis/ia/dw/GLOSSARY0816.html

Taisyklė, pagal kurią organizacija veikia. Reikalavimai arba sprendimai paveikiantys proceso eigą. Vertimas.

Semantinis Internetas, WEB 2.0

Radau tokį teiginį apie semantinį Internetą. Semantainis Web’as labai panašus į vieną didelę duomenų bazę. Cituoju:

…Semantinis Web’as nėra apie dokumentų teikiamą prasmę. Tai nėra specialių žymių sukūrimas jau egzistuojantiems HTML dokumentams, kuriuos po to galėtų suprasti kompiuteris. Tai nėra susiję su dirbtinio intelekto sritimi ar maštinų mokymųsi, ar natūralios kalbos supratimu..Tai apie duomenis, kurie šiuo metu yra Realiacinėse Duomenų Bazėse, XML dokumentuose, lentelėse, kituose failuose. Ir visi tie dokumentai būtų naudingi tik tada, jei turėtume prieigą kaip į vieną didelę duomenų bazę..

Tim Berners-Lee, 2005.

Terminai

Metodologija – tai aibė metodų, dokumentacija, įrankiai, nurodymai, mokymo programos ir t.t. Tai daugiau filosofinis požiūris.
Programų inžinerijoje yra šios pagrindinės metodologijos:

  1. Struktūrinė – svarbiausia procesai ir informaciniai mainai
  2. Objektinė – svarbiausia objektai
  3. Informacinė – svarbiausia duomenys

Metodas – konkretus būdas kaip ir ką daryti. Tai tam tikra seka žingsnių. Programų sistemų inžinerija yra metodas sukurti programinei įrangai. Tai tai pat daugiau loginis požiūris.

Technika – taip pat aibė žingsnių, bet tai jau praktinis požiūris. Tarkim klasių ar kitos diagramos kūrimas.

Organizacija (angl. Enterprise) – ekonominis vienetas, kuriam reikalingi resursai ir ir yra valdomas kaip vienetas.

Sistema (angl. System) – tai aibė informacijos ir operacijų, kurie yra išdėstyti tam tikra tvarka, norint išspręsti konkrečią problemą.
Organizacija nėra sistema. Organizacijos gyvavimas yra ilgesnis nei sistemos. Organizacijos gyvavimo metu gali būti sukurtos, panaudotos, pakeistos kelios sistemos.

Protaujanti mašina (angl. Reasoner) – tai programa (programinė įranga), gebanti daryti logines išvadas iš pateiktų arba išvestų faktų ar aksiomų.